istorija svet 6 picaIstorija sveta u 6 pića Tom Stendidž
Prevela s engleskog Milana Todoreskov
Godina izdanja: 2007
Broj Strana: 214
Sajt autora A History of the World in Six Glasses

Zanimljiva knjiga, iako zahteva malo više koncentracije zbog mnoštva detalja i podataka. Iako nisam istoričar i ne poznajem najbolje svetsku istoriju, moram da priznam da mi se knjiga dopala, mada...čak i za mene postoji dosta nedorečenosti jer se autor uglavnom bazira na istoriji koja je prvenstveno uticala na Britaniju i SAD. Možda sam malo pristrasna, možda se pisac samo bazirao na sebi poznatoj istoriji, ali u svakom slučaju ova knjige bi trebala da vam posluži kao jedan vid zabave, a ne kao neko ozbiljno istorijsko istraživanje.

Tom Stendidž tvrdi da je svako piće bilo pokretač neke nove tehnologije, katalizator za mnoga kulturna i druga dešavanja u različitim civilizacijama, ali takođe ukazuje i na uticaj različitih civilizacija na današnji izgled sveta.

Knjiga počinje pričom o vodi, ali isto tako i završava pričom o vodi, kao jedinom napitku bez kojeg čovek ne može da živi. Kao što je tokom istorije čovek pronalazio pića koja su mogla zameniti nečistu vodu, tako će se i u budućnosti postavljati pitanje i tražiti rešenje za pronalaženje i očuvanje čiste pijaće vode. Za kraj ostavlja upozoravajuću poruku da se veoma olako odnosimo prema tečnosti koja je izvor sveg života na zemlji. A svi znamo da je žeđ smrtonosnija od gladi, jer bez hrane čovek može preživeti nekoliko nedelja, ali bez tečnosti, mogao bi da preživi svega nekoliko dana. Jedino je disanje važnije od vode!

O čemu se radi u knjizi i kojih je to 6 pića?

Pošto se sadržaj knjige bazira na istorijsko/antropološkim dokazima i/ili pretpostavkama, nemojte previše da se upuštate u dokazivanje i proveravanje verodostojnosti podataka, prepustite se mašti i pokušajte da zamislite život u svakom od perioda istorije koji se opisuje.

Pre nekoliko desetina hiljada godina, prvi ljudi u potrazi za hranom, morali su ostajati u blizini reka, potoka i jezera kako bi mogli obezbediti adekvatno snabdevanje svežom vodom, jer je čuvanje i nošenje vode u nomadskom životu bilo krajnje nepraktično. Dostupnost vode je u tim prvim danima ljudske civilizacije uslovila i dalji napredak čovečanstva, a raznličita pića su oduvek na različite načine oblikovala ljudsku istoriju. Pojedini napici nastali su sasvim slučajno, drugi sasvim namerno, ali iako su svi od sastojaka iz prirode, ni jedan od njih se na pravi „sam od sebe" tj. za svaki od tih napitaka je potreban uticaj čoveka.

Neka od tih pića su nastala kao potreba ili alternativa zagađenoj vodi, kao prevencija ili za lečenje bolesti koje je sobom donosila nečista voda – iako u vreme nastanka tih pića ljudi nisu znali da objasne taj fenomen.

Neka od njih su korišćena kao valute tj. sredstvo plaćanja, korišćena su u verskim obredima (i dan danas se neka koriste na isti način), bila su simbol moći, izvor filozofske ili umetničke inspiracije. Nekad, kao i sada uostalom, piće je služilo kao statusni simbol, ili da se podstakne ili utiša glas nezadodovljnih. Različita pića se koriste od rođenja i proslave rodjendana do smrti, služe za uspostavljanje i jačanje društvenih veza, mada u mnogo slučaja uticaj nekih pića može i da naruši te međuljudske odnose...

Uz pića se sklapaju poslovi, izoštrava se ili otupljuje um, piće je moglo i dalje može spasiti živote, koristiti kao lek, ali kao i svaki drugi lek pića mogu biti i otrovne ubice.

6GcovBaš kao što arheolozi istoriju dele na različite periode na osnovu korišćenja različitih materijala - kameno, bronzano, gvozdeno... Tom Stendidž smatra i da se istorija čovečanstva može podeliti u 6 pića: pivo, vino, žestoka alkoholna pića, kafa, čaj i CoCa-Cola. Tri sadrže alkohol, a tri sadrže kofein. Ono što je svima zajedničko jeste da svaki napitak obeležava jedan period ljudske istorije od antike do današnjih dana.

Pivo je prvi put napravljeno u tzv. dolini polumeseca (nekadašnja Mesopotamija) 3000. godine p.n.e. Ono je bilo toliko važno, da se koristilo i kao sredstvo plaćanja.

U antičkoj Grčkoj, vino postaje glavni izvozni proizvod, omogućujući Grčkoj širenje svoje kulture, dok je vino najveći „uzlet" i uticaj imalo u Rimskom carstvu.

Arapski alhemičari su osmišljavanjem procesa destilacije izvukli „dušu" iz vina i pretočili ga u nešto što se raširilo po celom svetu u vidu rakije,viskija, ruma..., jer ekspanzijom prekomorskih putovanja žestoka alkoholna pića su dobila prednost u odnosu na pivo i vino zbog svoje dugotrajnosti i potrebe za manjim prostorom skladištenja (da bi mornari bili „srećni" bilo je potrebno mnogo manja količina tečnosti, kao što se i novac dobijen po bačvi umnogostručavao). Nažalost, to je i jedan od najgorih perioda ljudske isotrije, kada je cvetala trgovina robljem i kada se eksploatacijom takve radne snage dolazilo do bogatstva sa plantaža šećerne trske.

Kafa kao napitak je takođe nastala u arapskom svetu, a u doba prosvetiteljstva u Evropi je inspirisala mnoge naučne, finansijske i političke revolucije, kada su nastale i pve kafeterije kao centri razmene naprednih misli.
Mnogo godina nakon što su Kinezi počeli piti čaj, ovaj napitak je stigao i u Evropu i postao posebno popularan u Britaniji (što je i danas), ali je imao i veliki uticaj na britansku spoljnu politiku u 19. veku.

Iako su gazirana pića prvi put napravljena u 18. veku, tek u 20. veku su postala globalni fenomen, a Koka Kola je najrasprostranjeniji, najupečatljivi i najveći simbol globalizacije. Ne znam koliko vas zna da su prvobitni sastojci obog napitka bili biljke koka i kola. Nastala je kada su u Americi carovali "magični napici" sa čarobnim formulama za lečenje svega i svačega. Navodno je u međuvremenu, kada je otkriveno da koka izaziva zavisnost, ona izbačena iz formule za Koka-Kolu. Tačnu formulu za pripremu ovog napitka zna ipak samo veoma mali broj ljudi.

Ako bih morala da izaberem i poređam po nekom redosledu svoja omiljena pića, voda bi svakako bila na prvom mestu, a od ovih nabrojanih... prvo mesto dele kafa i pivo, drugo caj i vino, zatim žestina i na poslednjem mestu je Coca-Cola.

Koje je vaše omiljeno piće?

Podelite na društvenim mrežama